Şeyh Said İngiliz Ajanımıydı.? Atatürkmü Ajandı.? Mason Atatürk.!

İngiltere Faktörü ve Musul’un Kaybı
Şeyh Said isyanında “İngiliz parmağı” hep konuşulur. İnkılap Tarihi kitaplarında da sık tekrarlanan ve çok da inanılan bir temadır. Ancak doğru mudur?
Bu soruya “evet” cevabı vermek zor. Uğur Mumcu’nun Kürt-İslam Ayaklanması adlı kitabında ortaya koyduğu bilgiler, İngiltere’nin isyanı izlediğini, bazı isyancıların İngiliz yetkililerle temas kurduğunu, ancak Britanya hükümetinden somut bir yardım alamadıklarını göstermektedir.
Dr. Yaşar Kalafat da, Şeyh Said isyanı hakkındaki kitabında “bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılmışsa da İngiltere’nin isyandaki yeri hakkında belgelere dayalı kesin bilgiler ortaya konulamamaktadır” der.

İngiltere’nin Şeyh Said ve yandaşlarına destek verdiği iddiasının tek somut dayanağı, isyanın ilk günlerinde İngiliz silah fabrikalarından Şeyh Sait’e gelen silah kataloglarıdır. Mete Tunçay bunun bir silah ticareti olduğu ve İngiliz silah şirketlerinin de hükümetin onayıyla hareket etmedikleri kanısındadır ve “bu harekete İngiliz kıştırtmalarının yol açtığı, savı inanılması güç
görünüyor” yorumunu yapar.
Bu yazının devamını oku