El Kaide Nedir ? Kimdir ? Neler Yaptı ? Gerçekleri ?

kimdir nedir

kimdir nedir

El Kaide,EL KAİDE nedir?

Abdullah azzam kendisi için,O öyle bir insanki Onca mal varlığına rağmen bu topraklarda cihadı yeşillendirdi ve mütavazi bir hayat sürdü’ Demiştir.

Dünya üzerindeki tüm insanlar müslüman halkı özellikle Taleban ve El Kaide’yi terorist olarak tanıyor. Kimse müslümanlara neden Cihad Sorusunu sormuyor.. Afganistan tamamen medrese eğitimi almış insanlardır.Ve onları yine devlete geçirseler Onlardan ŞERİAT haricinde bir yönetim beklemek gayrimümkündür.

UNUTMAYIN SİZLERE TERÖRİST diye Tanıtanlar,Kafirler idi..Kafirler cihad fikri olmadığı için elbette cihad eden topluluğa TERÖRİST diyeceklerdi peki ya sizlerin bunu demesi ve düşünmesi ve bu yalana alet olmak ne kadar doğru.
Allah Kuranı Kerimde şunu buyurmuştur:’Fasıkların getirdiği haberlere inanmayın ve bu haberleri araştırın.”

KÜRESEL YALANLAR VE GERÇEKLER

Şeyh Usama bin Laden’in CIA ajanı olduğuna dair yalan…

Şeyh Usama bin Laden hayatı tüm açıklığıyla ortadadır. Hayatında gizli kalmış herhangi bir durum yoktur. Düşünceleri, inançları,duyguları,yaşam tarzı büyük bir aleniyet içindedir.
Şeyh Usama bin Laden in CIA ajanı olduğuna dair iddia tamamen, Amerikan tandanslı medya tarafından ortaya atılmıştır. Bu küresel yalanda temel maksat, Sünni Müslümanlar içinde Şeyh’e karşı oluşan olumlu kanaatleri yoketmektir. Şeyh in CIA ajanı olduğuna ilişkin iddia ispatlanmasa da dünya üzerindeki büyük kitlelerde sui zann oluşmasına neden olacaktır. Bu durum bile hareketin ve cihad aksiyonunun yayılmasına engel olmaktadır. Bu iddia bilinçli ve adice bir yalandır.
Üsame bin Laden’ in Amerikan ajanı olması için iki ihtimalin bulunması gerekir.

1)Parasal Çıkar
2)Siyasal çıkar

İki çıkar çeşidininde Üsame bin Laden i etkilemesi imkansızdır.Şeyh Üsame bin Laden’ in şahsi serveti 300 milyon dolardır. Bu para kesinlikle miras ve kişisel emekleri ölçüsünde kazanılan bir paradır. Dolayısıyla 300 milyon doları olan bir kimsenin şehirde dünya zevklerine kapılması varken, dağlarda cihad yapması, o şahsın idealist kahramanlığına delalet eder. Ayrıca cihaddan vazgeçmesi karşılığı 5 milyar dolar teklif eden Suudi kralının teklifini reddetmesi de bu konudaki hassasiyetini gösterir. Suudilerin 5 milyar dolarını kabul etmeyen, ABD nin parasını asla kabul etmez.Etmemiştir. Münafıklar ,bunu ispatlayamamakla birlikte adice iftira etmektedir.
Siyasal çıkar bakımından..

Üsame bin Laden siyasal çıkar elde etmek isteseydi,Suudi Arabistan ABD yi yanına alarak Arabistanda bir darbe yapabilirdi. Böylece Suudi Arabistan ın yeni kralı olurdu. Bu güç ve etkinlik portföyüne her zaman sahip oldu. Ama O siyasal yaşamında hiç bir siyasal entrikaya tevessül etmedi. Üsame bin Laden, ne parlamenter madrabazlara ne de üç kağıtçı diktatörlere benzemez. Evrensel ve siyasal temelli İslam mesajını tüm dünyaya tebliğ etmektedir. Bu mesajı dayanak yaparak hiç bir siyasal makam ve başkanlık davası gütmemiştir. Suud yönetiminin belli zamanlar yaptıkları makam tekliflerini bugüne kadar kabul etmemiş, bu da siyasal çizgisinin idealist yönünü ortaya koymaktadır.
Bu yalanı akim bırakan en önemli kanıtta Üsame bin Laden in CIA ajanı olduğuna ilişkin hiç bir kanıtın bulunmamasıdır. Çünkü varolamayan birşeyin delili de olamaz.Varolan bir şeyin ispatı kolaydır. Buna ilişkin delil öne sürüldüğünde var olan şey ispat edilmiş olur. Ancak bir şeyin delili yoksa o iddia sadece iftiradır. İslam fıkhında bu durum önemli bir kavaidi külliyedir.
Mesela denilse ki Ahmed İstanbul üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. Bu durum buna ilişkin her türlü belgeyle iddia edilebilir. Ancak mezun olduğuna dair bir belge gösterilemiyorsa Ahmed üniversiteden mezun olmamıştır. Bunu iddia edenlerin iddialarını ispat etmesi gereklidir.İspat edilemediğine göre Üsame bin Laden aleyhinde bu iddialar alçakça ve köpekçe söylenen yalan ve iftiralardır.
Mustafa Kemal in getirdiği 1926 tarihli aşırı laik gayri Medeni Kanunda bile beyyine külfeti adı verilen durum vardır. Yani her müddei, iddiasını ispatla mükelleftir.

-Şeyh Usama bin Laden in terörist olduğu yönündeki iddialar…

Bunlarda tamamen kötüleme ve karalama propagandasının doğal bir sonucu.. Küçüklüğünden beri, Hollywood filmleriyle büyüyen ve beyinleri Amerikan hormonuyla beslenen talihsiz nesiller elbette, Yüce Amerika Devleti!nin bu propagandasını rahatlıkla hazmedeceklerdir. Hatta bu öyle bir iman haline gelecektir ki Üsame bin Laden e terörist değil demek, afaroz fermenıyla eş anlamda olacaktır. İşte bu tamamen şeytanın iğvasıdır. Beyinleri bulanmamış akıllı insanlar elbette bu propagandaya aldanmazlar. Çünkü büyük müminler her zaman bu tarzda damgalarla damgalanmışlardır. Mesela Hz. Muhammede(sav) de aynı yakıştırmalar yapılmıştı. Amr bin As. Necaşiye Hz. Resulüllahı tasvir ederken,:”Muhammed kavmi arasında fitne ve fesad çıkartan birisi’ tabirini kullanmaktadır. Evet o devirde de Hz. Muhammedi(sav) düşmanları katil ve cinayetler işleyen vahşet şebekesinin başı olarak görüyorlardı. Şimdi müslüman insan aynı benzetmeyi Hz. Muhammed için kabul edebilir mi?Elbet O’ nun için edemeyecekse, O’ nun sünnetinden ayrılmayan bir kimse adına kabul etmemesi lazımdır. Zira Şeyh Usama bin Ladene terörist demek, şehit ve gazilere hakarettir. Bu aynı zamanda Şeyh şamil’e, Bediüzzaman’a, Ömer Muhtar’ a, Afrika fatihi Şeyh Hamahullah’ a,Kudüs Mücahidi Selahaddin Eyyubiye hakarettir. Kafirlerle aynı bakış açısını sergileyenin imanında bir problem yoksa akli manada bir eksikliği var demektir. İşte kafirlerin oyunlarını bozmak için gerçekleri haykırmak imanın bir iktizasıdır. Bu dava yalnız Üsame bin Laden in davası değildir. Eğer ona müslüman bir kimse terörist demişse, Çanakkale, Sarıkamış şehitlerine, Bedir,Uhud, Hendek,Sevük,Tebük,Hayber,Yemame mücahidlerine de terörist diyerek hakaret etmiştir.

– Üsame bin Laden’ in sivilleri öldürdüğü yönündeki iddialar…

Üsame bin Laden’ in misyonunu anlamak için, müslümanın kafasını ortaçağın skolastik düşünce tarzından kurtarması gerekir. Bu suretle olayları iyice tahlil edebilsin. Dikkat edilecek olursa Üsame bin Laden 2001 11 Eylül saldırılarına kadar ağırlıkla ve özellikle askeri hedeflere saldırmıştır. Fakat Amerika ve müttefikler bunun cevabını sert misillemeler yaparak, müslüman çocuklarını öldürerek vermişlerdir. Bu durumda müslümanların şiddet daha da artmış ve Amerikan-Yahudi ve müttefiklerinin, İslam aleminin çektiği acıyı anlaması adına bazı mesajlar verilmiştir. Bu mesajlar gayet başarılı operasyonlarla kafirlere iletilmiştir. 600 bin Iraklı çocuğun bir hiç yüzünden öldüren Üsame bin Laden miydi? Afganları senelerdir mülteci yapan Üsame bin Laden miydi?Halepçede Kerkükte, Kürt dağlarında insanları öldüren Üsame bin Laden miydi? Son 60 yıl içinde Filistinde onbinlerce kişiyi katleden Üsame bin Laden miydi? Iraklı, Filistinli, Afgan, Boşnak kadınların ırzlarına musallat olan ve buna gözyuman Üsame bin Laden miydi?Kosovada, Arnavutlukta, Bosnada yaşanan acılara dua demekten başka bir şey yapamayan insanlık müsveddelerine rağmen onlara yardım eden kimdi?
Yüzlerce yıldır, Haçlı, Yahudi, Kapitalist,Komünist cephelerinin dalga dalga İslam memleketlerinde öldürmüş olduğu milyonlarca insan, karşısında hangi islam komutanı, kafirler üzerinde periyodik katliam yapmıştır. Üsame bin Laden’ in senelerdir süren işgallere tepkisi olarak katlettiği insan sayısı kaçtır?Milyonlara karşı yüzleri zorlayan rakamlar karşısında nedense kafirler daha büyük kayıplar vermiş gibi gösteriliyor. İşte bu apaçık bir beyin yıkama ve sihirdir. Resulü ekrem (sav)savaşlarda öldürdüğü insana mukabil,El Kaide hareketide sünneti seniyyeye mukabil hareket etmektedir.Buna da terörizm deniyorsa, Allaha sığınırız. Allah en büyük hüküm verendir.

– İslam devleti olmadığından cihad ilan etmenin caiz olmadığı yönündeki iddialar..

Bu konuda fazla bir şey aktarmaya gerek yok..Böyle bir iddia ilmsiz olan kör cahillerin kendilerini aldatma faaliyetidir. Zira cihad, müslüman tarafından bireysel olarak bile ilan edilebilir. Bu konuda bütün mezhep imamlarının, tabiinin ve tebei tabiinin görüşlerinde ittifak vardır. Gayri islami uygulamalar karşısında, bireysel olarak cihad farzdır. Bu konuda müslüman tek başına dahi olsa küfür ve zulüm çetelerine karşı eyleme girişebilir. Bu konuda ittifak eden ünlü alimler, Süfyan-ı Sevri, Maliki, Hanefi, Malik bin Enes,Hasanı Basridir. Bu konuyu kerih gören sadece İmamı Şafiidir.O da bu konuda şunu nakleder:Ferdi cihada giren müslüman elde ettiği ganimetlerin beşte birini Allah ve Resulü adına ayıramadığından, ferdi cihad bu noktada sakıncalıdır demiştir. Demekki ille cihad yapmak için, İslami bir devletin kurulmasını beklemeye gerek yoktur. Zaten budist rahipler gibi tapınakta sabahtan akşama kadar dua etsenizde, bu şekilde İslami devlet kurulmaz. Cihad, farzlar üstü farzdır. Bu konuda yalancı gazete fetvacılarına aldanmayın..

El Kaide hareketinin Hasan Sabbah Hareketinden esinlenmiş olduğu yahut ortak özellikler gösterdiğine ilişkin yalanlar..

El Kaide tüm felsefi alt yapısını Kuran ve Sünnet’den alır. Buna göre yapılan tüm eylemler Kuran ve Sünnetten esinlenerek, alimlerin istişareler sonucu ictihadlarına dayalı olarak yapılır. Bunda beis yoktur. El Kaide hareketinde keyfilik, malayani yahut nefsani bir hareket yoktur. En büyük maksat Allah rızasıdır. Bu maksatla İslam dünyası üzerinde ve mukaddes topraklar üzerinde varolan kafir istilalarının sona ermesidir. Yoksa kan akıtmak,yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak değildir. Bu Kuran ve Sünnetde birçok yerde tekrar edilmiştir. Bunu idrak etmek için bitarafane Kuranın ve Sünnetin tedkik edilmesi, önyargılardan uzak olunması gereklidir. Kaldı ki dünya çapında El Kaide hareketi İslama büyük hizmetler etmektedir. İRA militanları başta olmak üzere,birçok insan dinlerini bırakarak,müslüman olmaktadır. İşte El Kaideyle İslamı tanıyan ve müslüman olanlardan birkaçı, Abdurrahman Green(İngiliz kökenli)Omer Willscton(Amerikan kökenli) Muhammed Sayif Ower(Avustralya kökenli),Muhammad lizsty(Yahudi kökenli)Kasım El Mansur(Rus kökenli)ve nice mücahidler, bu insanlar El Kaide saflarında cihada devam ediyor.Bunların sayısı her geçen gün artıyor.
İslama hizmet eden bir hareket hangi mantıkla Hassan Sabbah gibi bir şarlatanla aynı kefeye konur. Bunu söyleyenler asıl Hasan Sabbah ın ruh ikizleridir. Allah’ ın laneti gerçeği çarptıranların üzerine olsun…

İmam Usama bin Laden’in Vehhabi olduğuna ilişkin iddialar…

El Kaide Nedir ? İmam Üsama bin Laden hiç şüphesiz ve apaçık Ehli Sünnet inancındadır. Bugüne kadar herhangi bir şekilde Vehhabi olduğuna dair emare yahut kanıt bulunmuş mudur?Oysa Usama bin Laden’in Ehli Sünnet olduğuna dair binlerce kanıt vardır.Mesela bütün konuşmalarında İmam Usama bin Laden Sünni kaynaklardan yararlanarak hadis ve tefsirler nakletmektedir. Bunun yanında çevresindeki tüm insanlar Ehli Sünnet vel Cemaattendir. Düşnamları olan kafirler bile İmam’ a’Sunni İslamic terorist’demektedir. Bugüne kadar İmam hiç kimseye Vehhabi doktrinine dayalı bir şeylerde empoze etmemiştir. Ancak ne hikmetse yalancı ve iki yüzlü münafıklar mesnedsiz iftiralarını söylemekten çekinmemektedirler. Bazı İslamcılar da bu iftiralara çanak tutmaktadır. Maksat Üsame bin Laden’in İslam kamuoyunda kötü gösterilmesi ve yeni cihad askerleri bulmasına engel olmaktır. Bunun en önemli nedeni budur. Allah Kuranı Kerimde şunu buyurmuştur:’Fasıkların getirdiği haberlere inanmayın ve bu haberleri araştırın.”

El Kaide Nedir ? Kimdir ? Neler Yaptı ? Gerçekleri ?

El Kaide Gerçekleri

ALINTIDIR

Hakkında saklibelgeler
turk ve dunya tarihinin yanlışları doğru olarak gösterdikleri birçok olayın hakiki yüzü.

5 Responses to El Kaide Nedir ? Kimdir ? Neler Yaptı ? Gerçekleri ?

  1. elnur says:

    Cox basarili deliller.Beyendim.Her zaman cihad yolunda olanlari destekliyorum.

  2. hasan says:

    kardeş el kaide rojavada kürtleri vuruyor tam anlamıyla açıklarmısın bunu ben bir kürdüm ama ilk başta elhamdürillah müslümanım allahın yolundayiz hepimiz ama ben bi türlü anlam weremedim kürtlere saldırma nedenlerini 2 tane suriyeli arkadasım var savaştan kactılar aynı yerde calısıyoruz onlar el nusra allah yolunda diyolar neden allah yolunda olanlar kürtlere saldırsın ki yani saldırmalarının nedenini söylermisin …

  3. ebu liva says:

    Allah seni cennetle mülakatlandirsin. Ağzına yüreğine sağlık.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: