Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend kimdir?

Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend, Nakşibendi tarikatının isim babasıdır. 1318 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Seyyid Muhammed Bahauddin’dir.

Seyyid’dir. Ölüm ve doğum yeri Kasr-ı Arifan köyüdür. 1389 yılında öldü.

İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Bahaüddin ve Şâh-ı Nakşbend gibi lakabları vardır. Allah’ın sevgisini kalplere nakşettiği için, “Nakşbend” denilmiştir. 1318 (H.718) senesinde Buhârâ’ya beş kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Ârifân’da doğdu. 1389 (H.791)’da Kasr-ı Ârifân’da Rebî’ul-evvel ayının üçünde Pazartesi günü vefât etti. Kabri oradadır.Seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, “Altın Silsile” nin on beşinci halkasıdır. Muhammed Bâbâ Semmâsî ile Emîr Külâl’in talebesidir. İslâm âlimlerinin en ünlülerinden olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Zamânında ve kendinden sonraki asırlarda onun sebebi ile pekçok insan, hidâyete, doğru yola kavuşmuştur. Bu yazının devamını oku

Akp ve Siyonizm

Peres: AKP Türk lokumu

Basbakan: Yahudi düsmanligi yapmayinAvivi AKP'de

Livni: Türkiye'den daha çok destek istiyoruzYahudi-Müslüman zirvesine AKP'den onay

AKP’Yİ SİYONİSTLER İKTİDARA GETİRDİ


19.07.2007

Eski talebesi Tayyip Erdoğan’a yüklenen Necmettin Erbakan, AKP’nin siyonizmin emrinde bir parti olduğunu söyledi.

Eski talebesi Tayyip Erdoğan’a yüklenen Necmettin Erbakan, AKP’nin siyonizmin emrinde bir parti olduğunu söyledi. Erbakan, “Siyonistler, önce diğer işbirlikçileri son olarak da AKP’yi iktidara getirdiler” diye konuştu. 

… 

Siyonizm ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Erbakan, “bu düşüncenin, ırkçı bir inanç olduğunu ve büyük İsrail’in kurulmasını kendisine amaç edindiğini” ifade ederek, “Siyonizmin, sahip olduğu sermaye ile bütün dünyayı ele geçirdiğini” belirtti.

Sevr Antlaşmasının, büyük İsrail’i ifade ettiğini söyleyen Erbakan, Kurtuluş Savaşı sonunda kazanılan zaferle bu antlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini, batılı ülkelerin ise Lozan Antlaşmasını imzalamalarına rağmen, Sevr’in her zaman bu ülkelerin gündemlerinde olduğunu belirtti.  Bu yazının devamını oku

Kürdistan Eyaleti Kuruldu [14 Aralık 1847]

3 Kasım 1839′da Gülhane’de Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı, Osmanlı halkları açısından devletin demokratikleşmesinin ilk somut adımıydı. Yönetimi iyileştirme amacıyla hazırlanan bu planlama, çoğu yetkiyi saraydan alarak meclis ya da bürokrasiye vermeyi amaçlıyordu. Osmanlı idaresindeki Kürtler üzerinde de çeşitli yansımaları olan Tanzimat, ilan edilmesinden üç yıl sonra Bedîrxan Paşa’nın başkaldırısı ile kesintiye uğradı. 1847′de Bedîrxan başkaldırısının bastırılması aynı zamanda fiilen 1518′den o güne kadar varlıklarını sürdüren ve Emiratül Ekrad olarak isimlendirilen Kürt Beylikleri’nin de sonu oldu. Bu yazının devamını oku